Välkommen till Advokat Lars Milberg AB!

Advokat Lars Milberg AB är en advokatbyrå som arbetar med såväl familjerätt som företagsjuridik och tvister.

Vi erbjuder rådgivning och biträder klienter i angelägenheter som t.ex. bodelning, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, samboavtal, gåvoavtal, vårdnad och umgänge om barn, arvsrätt, boutredning, testamente, fel i fastighet, hästjuridik, avtalsskrivning för företaget samt värdepappersrätt. Vi biträder även vid tvister i domstol eller inför skiljenämnd. Advokaten Lars Milberg är även av Stockholms Handelskammare licensierad medlare.

Advokatbyrån åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn samt uppdrag som målsägandebiträde och god man.

Välkommen att boka tid för ett möte!