Företagsjuridik

Behovet av avtal inom företaget är stort. Vad händer t.ex. om en kompanjon blir arbetsoförmögen eller avlider? Eller när en part vill trappa ner på arbetet?

Att arbeta preventivt med åtgärder för att undvika skador och kostsamma tvister är av vikt. Att försöka lösa situationen när skadan väl har inträffat kan många gånger bli både slitsamt och dyrt. Välarbetade avtal anpassade till företagets specifika situation skapar trygghet och ger arbetsro.

Vi bistår även när du skall köpa eller sälja ditt företag eller genomföra ett generationsskifte.