Rättsskydd och rättshjälp

När en tvist har uppstått kan i vissa fall ekonomisk hjälp för ombuds- och rättegångskostnader erhållas via rättsskyddsförsäkringen eller via rättshjälp.

Rättskydd ingår vanligtvis i hem- eller företagsförsäkringen. Saknas rättsskydd kan i vissa fall rättshjälp beviljas.

Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.