Familjerätt

Vi hjälper dig med alla frågor som rör familjens situation såsom t.ex:

Äktenskapsskillnad
Bodelning under äktenskapet och vid separation
samboförhållanden/samboavtal
vårdnad och umgängesrätt med barn
äktenskapsförord
testamenten
bouppteckning och arvskifte
gåvor

Testamente

Vi hjälper Dig att upprätta testamente och se över situationen för efterlevande make/maka/sambo/reg.partner. Har jag råd att bo kvar i bostaden om min partner avlider? Hur mycket kan särkullsbarnen kräva ut när deras förälder avlider? Till vem går arvet om mitt barn har avlidit före mig? Frågorna kan vara många och ett testamente hjälper till att skapa trygghet.

Bouppteckning

När en person avlider skall en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen förtecknas den avlidnes och i förekommande fall efterlevande make/makas tillgångar och skulder. Bouppteckningen skall därefter registreras vid Skatteverket. Efter registrering sker arvskiftet.

Det kan vara tungt att hantera bouppteckningar när man befinner sig i sorg. På byrån har vi stor erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och har därför möjlighet att hjälpa Dig att upprätta bouppteckning och hantera alla de frågor som kan uppstå.

I samband med dödsfall uppstår ofta tvister mellan dödsbodelägarna. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en boutredningsman eller skiftesman. Vi hjälper Dig att tillvarata Din rätt i arvstvister.